Zarážka pro trim

V článku Jak vyrobit kvalitní ovladač trimu jsem představil svůj “upgrade” ovladače vyvážení výškovky, který mám na bočním ovládacím panelu. Dnes na článek navazuji malou úpravu, a sice doplněním zarážek pro mezní pozice rozsahu otáčení. Je pravda, že do těchto pozic se ovladač dostává minimálně, pokud ale ano, pak je lepší mít zde “doraz”, který nedovolí, aby se kolo točilo mimo rozsah potenciometru. To by mohlo vést k poškození součástky nebo k jejímu vytržení z úchytu.

Hledal jsem co nejjednodušší řešení. Nakonec jsem se rozhodl pro zavrtání ocelového červíku do vodícího kola pro převod v takovém místě, aby v obou maximálních polohách potenciometru byl červík u horní strany krabičky souměrně k ose potenciometru. Samotnou zarážku pak tvoří dva 16 mm šrouby M3 zapuštěné do víka krabičky. O ně se v mezních polohách potenciometru opře červík a zabrání tak dalšímu otáčení. Řešení by samozřejmě neodolalo velké síle vyvinuté na ovládací kolo, ale jako upozornění při běžném otáčení kolem je toto řešení plně dostačující.

Červík v pravé mezní pozici
Červík v levé mezní pozici
Zarážka ze dvou šroubů M3
Horní pohled na zavřenou krabičku s instalovanou zarážkou ze svou šroubů.