1:48 Bf 109 E-7 Trop “Black 8”

Kit: 1:48 EDUARD (cat. no. 8264) ProfiPack

The aircraft
“Black 8” were supposedly used by Lt. Werner Schroer who served as a member of 1./JG27. But red spinner and red outline of the fuselage number identify 2./JG27. This particular machine is well known thanks to the two original colour photos (see lower in the article).

Aftermarket accessories:
– new resin underwing cooler covers from QUICKBOOST (cat. no. QB 48 752)
– resin tail wheel from EDUARD (cat. no. 648058)
– brass MG FF barrels from MASTER (cat. no. AM-48-009)
– REVI C/12D Gunsights from QUICKBOOST (cat. no. QB 48 007)
– wet transfer stencils from HGW (cat.no. )
– masks for control surfaces from OMASK (cat. no. 64001)
– custom masks for crosses and number 8 from OMASK
– BLACK Synton Tying Thread for antenna wire

Custom modifications:
– main wheel legs shorten about 1 mm (in the area of the shock absorbers)
– added brake cables on the main wheel legs
– tropical filter shorten to the correct length
– cut tooth in the left underwing cooler flap
– weighted tyres
– antenna wire with accessories

Vlastní úpravy
- zkrácení podvozkových nohou o 1 mm v oblasti tlumičů
- přidány brzdové hadičky
- zkrácení tropického filtru na správnou délku
- "karlův výkus" v levé klapce křídelního chladiče
- naznačení zatížení pneumatik
- anténa s doplňky

Surfacer
I user very light layer of MRP Grey surfacer.

Painting
– crosses and black 8 were sprayed via masks
– I used colours from AK RealColour range and TAMIYA XF and lighten/modified them:
RLM 78 = RC280 (RM 78) + RC004 (White) ratio 3:2
RLM 79 = RC282 (RLM 79) + RC014 (Buff) ratio 3 :2
RLM 80 = TAM XF-13 (J.A.Green) + TAM XF-78 (Wooden Tan) ratio 7:1
RLM 02 = RC266 (RLM02) + RC019 (DeckTan) ratio 5:2
Red = RC005 + RC006 ratio 1:1
Black for crosses = RC341 (Black-Grey)

The most difficult task was spraying olive green patches to closely match the real camo visual appearance. The patches on real JG27 Emils were applied by ground crew with spray gun and colour was sprayed from a very close distance to the surface. That is why the real patches have very narrow diffused borders. It was a real challenge for me to make the patches in this scale. I spent a good couple of hours with airbrush testing and training before I started to work on the model. I chose TAMIYA colours heavily diluted with IPA because this is the best way I know to make a very soft and narrow border. Of course the proper application depended on the pressure set to the minimum value that allows proper diffusion, removed crown cap (I use Iwata Micron B2 airbrush) and spraying from minimal distance. You can evaluate my work from the attached WIP photos.

Nejobtížnější bylo nastříkat olivově zelené skrvny tak, aby co nejvíce odpovídaly předloze. Na skutečném letounu byly skvrny aplikovány v polních podmínkách pozemním personálem stříkací pistolí z minimální vzdálenosti. To znamená že i ve skutečnosti mají skvrny sice difůzní, ale velmi úzké rozhraní. Jejich zvárnění na modelu byla výzva, která mi zabrala řadu hodin nácviku a samotné aplikace. Stříkal jsem je barvami TAMIYA naředěnými IPA (Isopropylalkohol) na konzistenci "špinavé vody". Aplikace vyžadovala perfektně seřízený tlak na co nejnižší hodnotu, která ještě zajistí difůzní rozptyl, sundanou korunku z pistole (Iwata Micron B2) a násřik z maximální blízkosti k povrchu. Jak se dílo podařilo můžete posudit z fotografií modelu a dvou originálu, které přikládám níže.

Painting prop blades STEP-BY-STEP:
1. Alclad II Aluminium as a base coat on the blades and Steel on the hub (prop blades of the aircrafts operated from dusty fields of North Africa had much of the paint on the backside completely worn-out down to the bare metal)
2. MRP Gloss Varnish
3. RLM 70 mixed from AK RC234 (RLM70), RC001 (Black) and RC222 (Insignia White) – ratio 12:1:3
4. Irregular airbrush of lighter RLM 70 version over the blades
5. Subtle chipping on the leading edges of the blades made by the sponge with acrylic aluminium paint
6. MRP Gloss Varnish
7. Logo decals
8. MRP Matt Varnish – only very thin layer to obtain semigloss surface
9. Diluted Buff oil paint applied irregularly over the surface of the blades with a brush
10. Dried oil paint blended with dry brush to achieve slightly dusty and worn look
11. MRP Semigloss Varnish

Postup barvení vrtulových listů: 
1. Alclad Aluminium na listy a Steel na středový náboj (zadní strany vrtulových listů letadel operujících z polních letišť severní Afriky měly z velké části barvu kompletně sedřenou až na holý kov) 
2. Lesklý lak MRP 
3. RLM 70 namíchaná z AK RC234 (RLM70), RC001 (Black) a RC222 (Insignia White) v poměru 12:1:3 
4. Nepravidelná aplikace zesvětlené verze RLM 70 z předchozího bodu 
5. Tupování akrylové aluminové barvy molitanem na náběžné hrany vrtulí 
6. Lesklý lak MRP 
7. Obtisky loga 
8. Matný lak MRP - slabá vrstva s cílem polomatu 
9. Naředěnou olejovou barvou odstínu BUFF pokryt nepravidleně povrch listů 
10. Po zaschnutí suchým štětcem rozetřít do ztracena 
11. Polomatný lak MRP

Weathering:
Abteilug 502 oil colours diluted with Abteilung 502 Matt Effect Thinner
AK 3Gen acrylic colours
Final very fine silver scratches with PRISMACOLOR silver water pencil

Final coat
MRP Matt and SemiMatt varnishes were used.

Gallery

WIP Gallery

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *