Archiv autora: <span class="vcard">Tapi</span>Který nadšenec pro letouny 2. sv. v. by neznal Duxford? Letiště v Anglii s bohatou válečnou historií, kde se dnes nachází jedna z největších sbírek dochovaných warbirdů na světě.

Jeho druhoválečná historie začala už v Bitvě o Británii, kdy zde byl domov několika squadron Hurricanů a Spitfirů a později odtud vlétal k akcím také “Big wing” slavného beznohého W.Cdr. Douglase Badera. V Duxfordu byla za vláky dále umístěna speciální jednotka Air Fighting Development Unit (AFDU) která testovala Typhoony, Mosquita i Mustangy. V r. 1942 zde operačně působil první wing Typhoonů. Od dubna 1943 se pak Duxford stal domovem americké USAAF, která si ho přejmenovala jako “Station 357 (DX)”. Vzlétaly odtud k doprovodům bombardérů B-17 především Thunderbolty a později Mustangy 78th Fighter Group.

Dnes je letiště dějištěm mnoha akcí a leteckých show. Pokud do Duxfordu kdykoli zavítáte, je velká pravděpodobnost, že uvidíte, jen tak mimochodem, jak si tam někdo létá v Mustangu nebo Spitfiru.

Aktuálně se objevila perfektně zpracovaná free (!) scenerka Duxfordu do simulátoru MSFS. Stáhnout si ji je možné zdarma na flightsim.to ZDE (pro Duxford je možné navíc stáhnout doplněk “Airshow”, který do scenérky přidá početné diváky a návštěvníky ZDE). A na závěr video, které Vás s namodelovaným Duxfordem seznámí blíže:

PC Simulátory - MSFSAutentiKit dnes zveřejnil video, ve kterém představuje, jaké ovladače připravuje pro excelentní nové Mosquito pro DCS. Bude se jednat minimálně o knipl, plynový kvadrant, trim výškovky, trim směrovky a blok tří pák pro ovládání pumovnice, podvozku a klapek. Projekt je zdá se prací jiné skupiny autorů, kteří však využívají know how projektu a s AuthentiKit úzce spolupracují. Postup prací na projektu ovladačů pro Mosquita bude možné sledovat na speciálním blogu https://authentikit.org/category/mosquito/.

Dále zde máme oznámení trim konzole pro P-51D:

A co se týká již vydaných novinek, je tu páka ovládání klapek pro Spitfire. Nad konstrukcí jejího mechanismu autor zdá se bádal delší dobu, ale vypadá to, že výsledek stojí za to:

PC Simulátory - HW & SWReflected simulation přišel s fantastickým doplňkem pro Mosquito a sice s ukázkou jak létat bombardovací mise bez vizuálu cíle. Tyto mise se nazývaly “Oboe” (Hoboj), podle hudebního nástroje, protože navigace nad cíl až k samotnému bodu odhozu bomb probíhala výhradně podle sluchu, tj. pilot se řídil pouze morseovými značkami, které mu říkaly, kde se nachází.

Celý systém Oboe byl založen na dvou radiových naváděčích: kočce (CAT) a myši (MOUSE). Obě pracovaly v pásmu 22 Mhz, ale protože v DCS není v letounu k dispozici speciální zařízení pro příjem tohoto typ signálu, jako tomu bylo u skutečných letounů určených pro mise typu Oboe, musel si autor vystačit se standardní radiostanicí Mosquita, která je omezena do 18 Mhz.

Celý systém funguje na principu průsečíku dvou oblouků. První oblouk je definován vzdáleností od vysílače CAT. Na tento oblouk Moskyto musí nalétnout a udržovat se na něm v přesně dané výšce (obvykle 25 000 stop) a přesně danou rychlostí (zde 210 mph). Zda se vychyluje napravo či nalevo od trajektorie pilot pozná podle morseových značek: tečky říkají, že je příliš vpravo (uvnitř oblouku), kdežto čárky, že je příliš vlevo (vně oblouku). Pokud signál splývá do jednoho táhlého tónu (odtud asociace s hudebním nástrojem), pilot ví, že je na dané trajektorii. Letět podle takto předávaných informací je značně náročné na přesnou pilotáž, zejména proto, že celý koridor je velmi úzký, údajně pouze o něco málo více než kolik měří rozpětí křídel Mosquita!

Pozici letounu vzhledem k cíli určuje druhá radiostanice pojmenovaná MOUSE. V počáteční fázi mise pomáhá pilotovi nalézt a zařadit se na oblouk od stanice CAT. Morseovými značkami X, Y a Z sděluje postupně vzdálenost od oblouku. V druhé fázi mise, kdy už pilot letí po přesné trajektorii podle signálu CAT, sděluje MOUSE postupně písmeny A, B, C a D zkracující se vzdálenost od cíle.

Jakmile pilot uslyší D, přestává sledovat trajektorii od CAT, a zamíří na předem definovaný kurz (v příkladu z videa je to 190°), který musí naprosto přes držet. Signál k odhozu bomb pak přijde jako pět teček a jedna čárka (…..-) přičemž tlačítko pro odhoz pilot stiskne na konci čárky. Pokud pilot dodržel všechny parametry přiblížení, měly by jeho bomby dopadnout přesně na cíl.

Jak to celé vypadá v praxi velmi názorně ukazuje video:

Oboe mise bude součástí nové skriptované kampaně pro Mosquito, na které Reflected právě pracuje. Ve videu mimo jiné říká, že této kampani bude jeho snahou maximální variabilita misí tak, aby si pilot vyzkoušel co nejvíce různých typů úkolů, jaké Mosquita za války plnily.

PC Simulátory - DCS WWII