Archiv rubriky: PC Simulátory – DCS WWIIReflected simulation přišel s fantastickým doplňkem pro Mosquito a sice s ukázkou jak létat bombardovací mise bez vizuálu cíle. Tyto mise se nazývaly “Oboe” (Hoboj), podle hudebního nástroje, protože navigace nad cíl až k samotnému bodu odhozu bomb probíhala výhradně podle sluchu, tj. pilot se řídil pouze morseovými značkami, které mu říkaly, kde se nachází.

Celý systém Oboe byl založen na dvou radiových naváděčích: kočce (CAT) a myši (MOUSE). Obě pracovaly v pásmu 22 Mhz, ale protože v DCS není v letounu k dispozici speciální zařízení pro příjem tohoto typ signálu, jako tomu bylo u skutečných letounů určených pro mise typu Oboe, musel si autor vystačit se standardní radiostanicí Mosquita, která je omezena do 18 Mhz.

Celý systém funguje na principu průsečíku dvou oblouků. První oblouk je definován vzdáleností od vysílače CAT. Na tento oblouk Moskyto musí nalétnout a udržovat se na něm v přesně dané výšce (obvykle 25 000 stop) a přesně danou rychlostí (zde 210 mph). Zda se vychyluje napravo či nalevo od trajektorie pilot pozná podle morseových značek: tečky říkají, že je příliš vpravo (uvnitř oblouku), kdežto čárky, že je příliš vlevo (vně oblouku). Pokud signál splývá do jednoho táhlého tónu (odtud asociace s hudebním nástrojem), pilot ví, že je na dané trajektorii. Letět podle takto předávaných informací je značně náročné na přesnou pilotáž, zejména proto, že celý koridor je velmi úzký, údajně pouze o něco málo více než kolik měří rozpětí křídel Mosquita!

Pozici letounu vzhledem k cíli určuje druhá radiostanice pojmenovaná MOUSE. V počáteční fázi mise pomáhá pilotovi nalézt a zařadit se na oblouk od stanice CAT. Morseovými značkami X, Y a Z sděluje postupně vzdálenost od oblouku. V druhé fázi mise, kdy už pilot letí po přesné trajektorii podle signálu CAT, sděluje MOUSE postupně písmeny A, B, C a D zkracující se vzdálenost od cíle.

Jakmile pilot uslyší D, přestává sledovat trajektorii od CAT, a zamíří na předem definovaný kurz (v příkladu z videa je to 190°), který musí naprosto přes držet. Signál k odhozu bomb pak přijde jako pět teček a jedna čárka (…..-) přičemž tlačítko pro odhoz pilot stiskne na konci čárky. Pokud pilot dodržel všechny parametry přiblížení, měly by jeho bomby dopadnout přesně na cíl.

Jak to celé vypadá v praxi velmi názorně ukazuje video:

Oboe mise bude součástí nové skriptované kampaně pro Mosquito, na které Reflected právě pracuje. Ve videu mimo jiné říká, že této kampani bude jeho snahou maximální variabilita misí tak, aby si pilot vyzkoušel co nejvíce různých typů úkolů, jaké Mosquita za války plnily.

PC Simulátory - DCS WWIIAutor Growling Sidewinder pomocí různých modů připravil videa, která po vizuální stránce ukazují, jak by mohly v budoucnu vypadat bitvy v Pacifiku v simulátoru DCS. Upozorňuji, že se jedná pouze o vizuál, tj. např. použitý mod Zera používá FM (Flight Model) pro P-51D atd… Ale podívaná to je pěkná :-)

Použité mody: Zero Mod, Naval Mod Collection

PC Simulátory - DCS WWIIZkušený autor scriptovaných single player kampaní Reflected Simulations překvapil zajímavým free projektem nazvaným Fortress Europe.

Jedná se o komplexně pojatou WWII misi pro mapu The Channel, kterou je možné hrát jako single player, coop a nebo ji spustit jako multiplayer misi na serveru. Mnoho scriptovaných AI objektů zaručuje dle autora zábavu i v single playeru. Navíc je možné, aby si hráč zvolil svého AI wingmana.

Celá mise trvá cca 6 hodin a během této doby každá z bojujících stran provede tři velké nálety, kterých se můžete zúčastnit jako doprovodný stíhač nebo převzít roli protivníka. Mimo tyto tři velké akce je pro každou stranu dále generováno šest menších úkolů a to v náhodném pořadí a náhodných časových intervalech. Pokud nezaujme nic z toho, vždy je možné provádět běžné patroly a hledat náhodné cíle, kterých by údajně jak na zemi tak ve vzduchu měl být dostatek. K dispozici jsou také fotoprůzkumné úkoly. Vstup do mise není omezen pouze na čas spuštění mise, ale je možné se přidat kdykoli v jejím průběhu.

Pokud vám celý scénář připadá poněkud povědomý, pak máte pravdu. Sám autor dává jasně najevo, že se inspiroval misemi na serveru Storm of War. Zároveň však dodává, že jeho mise se i v mnohém liší a mají řadu specialit. Fortress Europe například obsahuje bohatý voiceover, který tvoří přes sto hlasových nahrávek. V případě dlouhých letů si také může čas nečinnosti zpestřit poslechem dobového vysílání BBC. Z traileru je patrné, že zahrnuty jsou všechny dostupné WWII moduly včetně nejnovějšího Mosquita.

Download mise ZDE.

PC Simulátory - DCS WWII