Štítek: <span>slang</span>KIA: (Killed In Action) Zabit v boji

Kipper Kite: letoun pobřežního velitelství určený k ochraně rybářských lodí

Kitbag: pytel s osobními věcmi letce

Kite: letoun

Lib: B-24 Liberator

Line shoot (or shooting a line): přehánět něčí (vlastní) úspěch

L.M.F.: (Lack of Moral Fibre) neschopnost pokračovat v operační službě

Lose your wool: ztratit klid, vyrovnanost

Mae West: nafukovací záchranná vesta, která se navlékal přes letecký oblek

Mahogany Spitfire: pracovní stůl “tučňáka”, tj. nelétajícího důstojníka

Plaster: silně a přesně bombardovat

Pom (Pommy): australský výraz pro něco, co je britské

Port: levá strana (opak Starboard)

Prang: havarovat s letounem nebo zasáhnout přesně cíl

Press on regardless: neoficiální motto RAF, znamená pokračovat v plnění úkolu za každou cenu, bez ohledu na následky a bez ohledu na to, jak může i případný rozkaz být nesmyslný.

P/O Prune: fiktivní postava z výukových manuálů RAF, Prune je odstrašující příklad pilota, na kerém ukazuje, co se může stát, když se nedodržují oficiální nařízení a směrnice

PSP: ( Perforated Steel Planking) děrované ocelové pláty, ze kterých se budovaly ranveje, stojánky a pojezdové plochy polních letišť (AGL)

Pulpit: dosl. kazatelna, označení pro kokpit letadla

Pundit: zdroj přerušovaného světla sloužící k vysílání znaků morseova kódu s cílem usnadnit navigaci

P.O.W: (Prisoner Of War) – válečný zajatec

Rigger: příslušník pozemního personálu, který se stará o drak letadla

Roddie: bomba s nárazovou roznětkou vyčnívající výrazně před špici bomby (rod = tyč). Použito na bombách určených k likvidaci živé síly nepřítele, bomba díky dlouhé roznětce vybuchla nad povrchem.

Ropey: nelichotivý přívlastek př. “a ropey landing”, “a ropey type” apod.

Round: jeden kontejner (cartridge) munice 0.303

Runup: a) test magnet před startem b) cesta k cílovém místu pro schoz bomb


MiscellaniousDicey-do: akce, při které vstávají hrůzou vlasy na hlavě

Ditch: přistání na vodě

Down the flights: část letiště, kde se provádí v době mezi operačními lety servis letounů

Drink: oceán, případně i jezero či řeka

Duff: špatný nebo nepřesný

Erk: pozemní personál (odvozeno od “aircraftsman” vyslovovaném cockneyskou výslovností)

Faithful Annie: Avro Anson

Fishheads: námořnictvo

Fitter: pozemní personál zodpovědný za údržbu motoru

Flare path: řada světel ohraničujících okraje ranveje

Fruit salad: dosl. “ovocný salát”; větší množství stužek označujících vyznamenání, které se nosily našité vedle sebe na uniformě

In the green: o přístrojích; označuje, že všechny ukazatele jsou v normě

Three greens: všechny tři podvozkové nohy jsou vytažené a zapadly do zámků

GP: General Purpose Bomb, tj. univerzální bomby bez specifického určení

Groupie: Velitel v hodnosti Group Captain

Guinea Pig Club: Klub pokusných morčat; takto sami sbe nazývali popálení piloti, kterým byly provedeny náročné plastické operace

Hack: letoun používaný pro spojovací účly či jako osobní letoun velitele

Half-pint Hero: chlubil

Halibag: Handley Page Halifax

Hedge-hopping: letět tak nízko, že letoun téměř “přeskakuje živé ploty”

Hop the twig: kandský termín pro fatální nehodu

Intel: Intelligence officer, tj. zpravodajský důstojník

Irvin Jacket: Standardní RAF kožený pilotní oblek s beránkem

Jerry Can: kanystr; původně německý vynález, který brzy přejala také RAF a nahradila jím své typické plechovky

Jink away: provedení ostrého únikového manévru

Juice: dosl. “šťáva”; letecké palivo př. I am short of juice = jsem na dně s palivem

MiscellaniousAck – Ack: Anti-Aircraft Artilery, tj. protiletadlové dělostřelectvo. “Ack” označuje ve staré angličtině foneticky písmeno “A”.

Angels: používalo se při radiokomunikaci k označení výšky 1 000 feet; př. Angels 15 znamenalo výšku 15 000 feet.

Armourer: pozemní personál zodpovědný za údržbu zbraní a doplňování munice, podvěšení bomb atd.

Balbo: velká formace letadel

Banana-boat: letadlová loď

Beatup: velmi nízký průlet nad letištěm

Beehive: dosl. včelí úl; sevřená formace bombardérů (hive) doprovázená stíhači (bees)

Best blues: sváteční uniforma (RAF měla tmavomodré uniformy)

Blood-wagon: ambulance

Bloody: ve své době tento výraz patřil mezi velmi vulgární; v literatuře se dnes často překládá jako “zatracený”.

Bog: latrína

Bowser: automobil s cisternou na palivo vybavený hadicemi k tankování

Boffin: vědec či technik, který pracuje na vývoji a zdokonalování letadel

Brass: velící důstojník obvykle v hodnosti Group Captain nebo Air Vice Marschall

Brown jobs: pozemní vojsko

Bumph: zbytečné papírování (administrativa)

Bus: letadlo

Catterpilar club: dosl. klub stonožek; do klubu vstupoval automaticky každý, kdo použil padák k opuštění letadla. Klubový odznáček znázorňoval housenku (jako symbol hmyzu, který vyrábí hedvábí, ze kterého se padáky šily). Odznáček přiděloval výrobce padáků.

Chairborne division: dosl. divize židlí; personál RAF, který pracoval v administrativě

Chance light: silné světlo na konci dráhy, jehož rozsvícení mohl pilot požadovat, pokud se dostal do obtíží, např. při přistání za ztížených meteorologických podmínek

Clapped out: letoun blížící se ke konci své životnosti z důvodu opotřebovanosti; přeneseně se užívalo i o osobách

Clobber: letecký oblek a výstroj bombardobacích letců

Clot: osoba o jejíž inteligenci se pochybuje

CO: Commanding Officer (velící důstojník)

Coned: letoun zachycený světlometem (cone = kužel)

Conservatory: kabina leteounu, pokud byla ze tří stran krytá perspexem

Corkscrew: dosl. vývrtka; únikový manévr pilota při napadení nočním stíhačem – pilot přešel do strmé ostré levé klesavé zatáčky následované prudkou stoupavou zatáčkou doprava.

Cricket: noční stíhač luftwaffe

Miscellanious