Štítek: <span>RAF</span>Salvo: volba schozu všech bomb naráz.

Scramble: týká se pouze stíhačů. Znamená příkaz dostat se do vzduchu, jak nejrychleji to jen lze.

Scrambled eggs: zlatá pletená stužka na čapkách vysokých důstojníků.

Scream downhill: střemhlavý let s otevřenou plynovou přípustí.

Screamer: bomba, která po svém odhozu vydává vysoký hvízdavý zvuk.

Scrub: zrušení operačního letu.

Shot up: o někom, kdo je opilý do němoty.

Show: situace nebo výkon jednotlivce či skupiny – (př. “that was a good show over Dover” nebo “he put on a bad show”).

Skipper: pilot/kapitán letadla s vícečlenou osádkou (bez ohledu na jeho vojenskou hodnost).

S.O.C.: (Signed off Charge) Letadlo, které je nepoužitelné, nebo ho RAF z jiných důvodů odmítla.

Sortie: cesta jednoho letadla nad cíl a zpět.

Spam: náhražka masa v plechovkách vyráběná f. Hormel v USA.

Spam can: B-24 Liberator.

Sparks: A) člen pozemního personálu, který má na starosti el. obvody v letounu; B) radiotelegrafista (člen osádky).

Spawny: šťastlivec.

Spoof: nálet či letecká operace za účelem odvedení pozornosti nepřítele.

Spot on: přesný (zejména o zasažení cíle), také se používalo “Bang on”.

Sprog: nezkušený nováček, který právě dokončil výcvik.

Squadron Leader: Sq/Ldr – hodnost velitele letky (vodil do boje obvykle Flight A nebo B). Ekvivalent Majora.

Squirt: krátká dávka z kulometů.

Starboard: pravobok (pravá strana z pozice pilota letounu).

Ten-tenths: A) nulová viditelnost z důvodu oblačnosti; B) velmi silná koncentrace flaku.

T.D.: (time delay) časovaná roznětka u bomb.

Theatre of Operations: geografická lokalita, kde se bojovalo, př. The Mediterranean Theatre, The Far East Theatre, ETO (European Theatre of Operations), PTO (Pacific Theatre of Operations) apod.

T.I.: (Target Indicator) – barevná pyrotechnika shazovaná Pathfindery za účelem označení cíle (používáno 205. skupina od dubna 1944 ).

Ticket: pilotní licence/certifikát.

Tin basher: mechanik pracující k kovovými díly.

Tin fish: torpédo.

Twitch: známka stresu z letecké operační činnosti, která se u člověka dostaví po větším počtu odlétaných misí.

T.O.T.: (Time on target). Čas příletu nad cíl, předem určený na brífingu.

Tool along: bezcílně létat.

Touch bottom: havárie.

Touch down: přistání.

Tour of Operations: předem daný počet hodin nebo počet misí, které musé pilto splnit, aby mohl být na čas vyřazen z operační činnosti.

Trip: operační let.

Type: týpek, charakteristika osoby.

Umbrella: padák.

Undercart: podvozek letounu.

U/S: (unserviceable) zničený nebo nedostupný.

Vees: značka cigaret vyráběných během války.

Vegetables: akustické nebo magnetické miny.

Vic: formace tří nebo více letadel seřazených do V.

Waffle/waffling: A) bez možnosti řídit letoun s následnou ztrátou výšky; B) letět zmateně či nerozhodně bez konkrétného cíle.

Wallop: pivo.

Wanks: silná lihovina.

Weaving: mírnější verze únikového manévru s cílem umožnit střelcům maximální zorné pole kolem letounu.

Wimpy: Vickers Wellington.

Window: pásky staniolu nařezané na délu odpovídající vlnové délce nepřátelských radarů s cílem znemožnit jim příjem.

Wing: jednotka složená minmálně ze tří perutí (squadrons).

Wingco: Wing Commander (důstojník, který velel peruti nebo celému wingu).

Wizard/wizzo: vynikající.

Yellow doughnut: člun dinghy.

Yellow peril: cvičný letoun.

MiscellaniousKIA: (Killed In Action) Zabit v boji

Kipper Kite: letoun pobřežního velitelství určený k ochraně rybářských lodí

Kitbag: pytel s osobními věcmi letce

Kite: letoun

Lib: B-24 Liberator

Line shoot (or shooting a line): přehánět něčí (vlastní) úspěch

L.M.F.: (Lack of Moral Fibre) neschopnost pokračovat v operační službě

Lose your wool: ztratit klid, vyrovnanost

Mae West: nafukovací záchranná vesta, která se navlékal přes letecký oblek

Mahogany Spitfire: pracovní stůl “tučňáka”, tj. nelétajícího důstojníka

Plaster: silně a přesně bombardovat

Pom (Pommy): australský výraz pro něco, co je britské

Port: levá strana (opak Starboard)

Prang: havarovat s letounem nebo zasáhnout přesně cíl

Press on regardless: neoficiální motto RAF, znamená pokračovat v plnění úkolu za každou cenu, bez ohledu na následky a bez ohledu na to, jak může i případný rozkaz být nesmyslný.

P/O Prune: fiktivní postava z výukových manuálů RAF, Prune je odstrašující příklad pilota, na kerém ukazuje, co se může stát, když se nedodržují oficiální nařízení a směrnice

PSP: ( Perforated Steel Planking) děrované ocelové pláty, ze kterých se budovaly ranveje, stojánky a pojezdové plochy polních letišť (AGL)

Pulpit: dosl. kazatelna, označení pro kokpit letadla

Pundit: zdroj přerušovaného světla sloužící k vysílání znaků morseova kódu s cílem usnadnit navigaci

P.O.W: (Prisoner Of War) – válečný zajatec

Rigger: příslušník pozemního personálu, který se stará o drak letadla

Roddie: bomba s nárazovou roznětkou vyčnívající výrazně před špici bomby (rod = tyč). Použito na bombách určených k likvidaci živé síly nepřítele, bomba díky dlouhé roznětce vybuchla nad povrchem.

Ropey: nelichotivý přívlastek př. “a ropey landing”, “a ropey type” apod.

Round: jeden kontejner (cartridge) munice 0.303

Runup: a) test magnet před startem b) cesta k cílovém místu pro schoz bomb


MiscellaniousDicey-do: akce, při které vstávají hrůzou vlasy na hlavě

Ditch: přistání na vodě

Down the flights: část letiště, kde se provádí v době mezi operačními lety servis letounů

Drink: oceán, případně i jezero či řeka

Duff: špatný nebo nepřesný

Erk: pozemní personál (odvozeno od “aircraftsman” vyslovovaném cockneyskou výslovností)

Faithful Annie: Avro Anson

Fishheads: námořnictvo

Fitter: pozemní personál zodpovědný za údržbu motoru

Flare path: řada světel ohraničujících okraje ranveje

Fruit salad: dosl. “ovocný salát”; větší množství stužek označujících vyznamenání, které se nosily našité vedle sebe na uniformě

In the green: o přístrojích; označuje, že všechny ukazatele jsou v normě

Three greens: všechny tři podvozkové nohy jsou vytažené a zapadly do zámků

GP: General Purpose Bomb, tj. univerzální bomby bez specifického určení

Groupie: Velitel v hodnosti Group Captain

Guinea Pig Club: Klub pokusných morčat; takto sami sbe nazývali popálení piloti, kterým byly provedeny náročné plastické operace

Hack: letoun používaný pro spojovací účly či jako osobní letoun velitele

Half-pint Hero: chlubil

Halibag: Handley Page Halifax

Hedge-hopping: letět tak nízko, že letoun téměř “přeskakuje živé ploty”

Hop the twig: kandský termín pro fatální nehodu

Intel: Intelligence officer, tj. zpravodajský důstojník

Irvin Jacket: Standardní RAF kožený pilotní oblek s beránkem

Jerry Can: kanystr; původně německý vynález, který brzy přejala také RAF a nahradila jím své typické plechovky

Jink away: provedení ostrého únikového manévru

Juice: dosl. “šťáva”; letecké palivo př. I am short of juice = jsem na dně s palivem

Miscellanious