Štítek: <span>cockpit</span>This P-51D cockpit is entirely out of the box except yellow cushion on the seat made of TAMIYA EPOXY PUTTY and PE instrument panel. The floor on the real Mustangs was made of wood and painted with black anti-slip colour. This colour became usually very soon heavily worn up. To simulate this effect I used AMMO Scratches Effect (this is the weaker one from the two different agents available from AMMO) and a cheap very stiff brush with trimmed tip.

Step 1: two different tones of brown colour (AK RC) were sprayed as the basic cover to simulate wood layer

Step 2: Two thin coats of the chipping fluid was sprayed

Step 3: Thin layer of TAMIYA NATO Black diluted with X-20A thinner was unevenly sprayed (with even more thin layer over the place I intended to scratch later)

Step 4: With the help of the water and the stiff brush I very carefully and with a light hand made scratches in the forward/backward direction (the same as the pilot’s feet were moving while steering the plane with the rudder pedals).

Finished cockpit photos:

Scale ModelsHotový kokpit pro FW 190A-8/R-2.

Accessories: Steel harnesses from EDUARD and photoetched pedals

Primed with Black Surfacer and then painted with heavily diluted grey colour (TAMIYA XF-66) in a way to get high contrast between lights and shadows. Harnesses are weathered with oil paint (Abteilung602 Brown Wash – ABT080), details are painted with acrylic paints. Dials on the instrument panels are made from decals, with Top Coat Nail Varnish to simulate “glass”.

Doplňky: ocelové poutací pásy od EDUARDu a pedály ze standardních leptů.

Nastříkáno černým surfacerem a barveno šedou TAMIA XF-66 silně naředěnou IPA tak, aby vznikly poměrně kontrastní stíny. Pásy jsou patinované olejovkou (Abteilung602 Brown Wash - ABT080), detaily barveny standardně akrylovými barvami. Přístroje jsou z deakálů ze stavebnice, k "zasklení" byl použit gelový "Top Coat" lak na nehty.

Scale ModelsEduard’s 3D printed A6M2 Zero cockpit is the most detailed cockpit I have ever built. The number of parts is comparable to the number of all other kit parts! Everything is beautifully sharp, detailed and fits together very well. Printing raster is mostly non-visible except for a few larger parts but it is barely visible there after treating it with surfacer and subsequent painting. The headrest was the only part I had to sand.

Kokpit od Eduardu pro Zero tištěný na 3D tiskárně je zatím nejdetailnějším kokpitem, jaký jsem kdy dělal. Počet dílů je co do počtu téměř srovnatelný s počtem dílů celé stavebnice! Díly jsou perfektně ostré, fantasticky detailní a dohromady pasují také dobře. Rastr zůsobený technologií 3D tisku je na pár větších dílech viditelný, nicméně po nastříkání surfacerem a nabarvení většinou není znatelný. Brousil jsem pouze opěrku hlavy, kde už byl rastr rušivý. 

Yet, not everything was perfect: the main cockpit bath was slightly bent and due to the part complexity it was not possible to correct it in a hot water without the danger of irreversible damage. The solution was to make a small cuts on the sides of the bath and insert small wedges. This adjustment helped to straighten the part so that it fit to the fuselage without problems. One of the two gun barrels was bended too but it was corrected quickly in a hot water.

I had an opportunity do discuss the known problem of bended 3D printed parts on E-day a month ago with Eduard’s specialist. He told me that the main cause of bended parts is the lack of sufficient number of support struts. That is exactly the case of Zero bath cockpit. In this case the number of supports can be increased but unfortunately in some other cases it is not possible. Nevertheless he assured me that Eduard welcome any notification about bended parts and that if possible they will try to redesign it to prevent bending. It is also possible to claim the damage part with subsequent receiving the new one from Eduard.

Despite above mentioned problems I highly recommend this cockpit set. Comparing it with default plastic parts, there is a huge step towards much better visual appearance. So that I can conclude that the effort necessary to assemble the 3D printed cockpit is well worth it.

Přesto s uvedeným doplňkem nebylo vše ideální, protože celá vana kokpitu byla prohnutá a díky své komplexnosti ji nebylo možné bez rizika poničení srovnat v horké vodě. Řešením nakonec bylo naříznutí vany zhruba uprostřed a vlepení klínku. Teprve pak se vana srovnala a pasovala do trupu. Také byla ohnutá hlaveň jednoho kulometu, ale zde pomohlo srovnání v horké vodě. 

O problému prohnutí tištěných dílů jsem diskutoval na letošním E-Day u stánku Eduardu s prezentací 3D Brasinnů, a dozvěděl jsem se, že tištěné díly se ohýbají, pokud mají nedostatečný počet podpěr, což je přesně případ kokpitu Zera. Uznali, že v tomto případě by bylo potřeba počet podpěr navýšit. Nicméně jsem byl ujištěn, že mohu kdykoli ohnuté díly zaslat k výměně (ovšem pokud je problém v technologickém řešení výtisku, obávám se, že bych obdržel sice jiný, ale pravděpodobně také prohnutý díl).

I přes uvedené problémy však sadu doporučuji. V porovnání s plastovými díly je to znatelný krok kupředu v kvalitě a úsilí věnované sestavení podle mne stojí za to.

Scale Models