DCS: Mosquito – hra na Hoboj

Reflected simulation přišel s fantastickým doplňkem pro Mosquito a sice s ukázkou jak létat bombardovací mise bez vizuálu cíle. Tyto mise se nazývaly “Oboe” (Hoboj), podle hudebního nástroje, protože navigace nad cíl až k samotnému bodu odhozu bomb probíhala výhradně podle sluchu, tj. pilot se řídil pouze morseovými značkami, které mu říkaly, kde se nachází.

Celý systém Oboe byl založen na dvou radiových naváděčích: kočce (CAT) a myši (MOUSE). Obě pracovaly v pásmu 22 Mhz, ale protože v DCS není v letounu k dispozici speciální zařízení pro příjem tohoto typ signálu, jako tomu bylo u skutečných letounů určených pro mise typu Oboe, musel si autor vystačit se standardní radiostanicí Mosquita, která je omezena do 18 Mhz.

Celý systém funguje na principu průsečíku dvou oblouků. První oblouk je definován vzdáleností od vysílače CAT. Na tento oblouk Moskyto musí nalétnout a udržovat se na něm v přesně dané výšce (obvykle 25 000 stop) a přesně danou rychlostí (zde 210 mph). Zda se vychyluje napravo či nalevo od trajektorie pilot pozná podle morseových značek: tečky říkají, že je příliš vpravo (uvnitř oblouku), kdežto čárky, že je příliš vlevo (vně oblouku). Pokud signál splývá do jednoho táhlého tónu (odtud asociace s hudebním nástrojem), pilot ví, že je na dané trajektorii. Letět podle takto předávaných informací je značně náročné na přesnou pilotáž, zejména proto, že celý koridor je velmi úzký, údajně pouze o něco málo více než kolik měří rozpětí křídel Mosquita!

Pozici letounu vzhledem k cíli určuje druhá radiostanice pojmenovaná MOUSE. V počáteční fázi mise pomáhá pilotovi nalézt a zařadit se na oblouk od stanice CAT. Morseovými značkami X, Y a Z sděluje postupně vzdálenost od oblouku. V druhé fázi mise, kdy už pilot letí po přesné trajektorii podle signálu CAT, sděluje MOUSE postupně písmeny A, B, C a D zkracující se vzdálenost od cíle.

Jakmile pilot uslyší D, přestává sledovat trajektorii od CAT, a zamíří na předem definovaný kurz (v příkladu z videa je to 190°), který musí naprosto přes držet. Signál k odhozu bomb pak přijde jako pět teček a jedna čárka (…..-) přičemž tlačítko pro odhoz pilot stiskne na konci čárky. Pokud pilot dodržel všechny parametry přiblížení, měly by jeho bomby dopadnout přesně na cíl.

Jak to celé vypadá v praxi velmi názorně ukazuje video:

Oboe mise bude součástí nové skriptované kampaně pro Mosquito, na které Reflected právě pracuje. Ve videu mimo jiné říká, že této kampani bude jeho snahou maximální variabilita misí tak, aby si pilot vyzkoušel co nejvíce různých typů úkolů, jaké Mosquita za války plnily.

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *