Slangové výrazy RAF z 2. sv. v. (S-Z)

Salvo: volba schozu všech bomb naráz.

Scramble: týká se pouze stíhačů. Znamená příkaz dostat se do vzduchu, jak nejrychleji to jen lze.

Scrambled eggs: zlatá pletená stužka na čapkách vysokých důstojníků.

Scream downhill: střemhlavý let s otevřenou plynovou přípustí.

Screamer: bomba, která po svém odhozu vydává vysoký hvízdavý zvuk.

Scrub: zrušení operačního letu.

Shot up: o někom, kdo je opilý do němoty.

Show: situace nebo výkon jednotlivce či skupiny – (př. “that was a good show over Dover” nebo “he put on a bad show”).

Skipper: pilot/kapitán letadla s vícečlenou osádkou (bez ohledu na jeho vojenskou hodnost).

S.O.C.: (Signed off Charge) Letadlo, které je nepoužitelné, nebo ho RAF z jiných důvodů odmítla.

Sortie: cesta jednoho letadla nad cíl a zpět.

Spam: náhražka masa v plechovkách vyráběná f. Hormel v USA.

Spam can: B-24 Liberator.

Sparks: A) člen pozemního personálu, který má na starosti el. obvody v letounu; B) radiotelegrafista (člen osádky).

Spawny: šťastlivec.

Spoof: nálet či letecká operace za účelem odvedení pozornosti nepřítele.

Spot on: přesný (zejména o zasažení cíle), také se používalo “Bang on”.

Sprog: nezkušený nováček, který právě dokončil výcvik.

Squadron Leader: Sq/Ldr – hodnost velitele letky (vodil do boje obvykle Flight A nebo B). Ekvivalent Majora.

Squirt: krátká dávka z kulometů.

Starboard: pravobok (pravá strana z pozice pilota letounu).

Ten-tenths: A) nulová viditelnost z důvodu oblačnosti; B) velmi silná koncentrace flaku.

T.D.: (time delay) časovaná roznětka u bomb.

Theatre of Operations: geografická lokalita, kde se bojovalo, př. The Mediterranean Theatre, The Far East Theatre, ETO (European Theatre of Operations), PTO (Pacific Theatre of Operations) apod.

T.I.: (Target Indicator) – barevná pyrotechnika shazovaná Pathfindery za účelem označení cíle (používáno 205. skupina od dubna 1944 ).

Ticket: pilotní licence/certifikát.

Tin basher: mechanik pracující k kovovými díly.

Tin fish: torpédo.

Twitch: známka stresu z letecké operační činnosti, která se u člověka dostaví po větším počtu odlétaných misí.

T.O.T.: (Time on target). Čas příletu nad cíl, předem určený na brífingu.

Tool along: bezcílně létat.

Touch bottom: havárie.

Touch down: přistání.

Tour of Operations: předem daný počet hodin nebo počet misí, které musé pilto splnit, aby mohl být na čas vyřazen z operační činnosti.

Trip: operační let.

Type: týpek, charakteristika osoby.

Umbrella: padák.

Undercart: podvozek letounu.

U/S: (unserviceable) zničený nebo nedostupný.

Vees: značka cigaret vyráběných během války.

Vegetables: akustické nebo magnetické miny.

Vic: formace tří nebo více letadel seřazených do V.

Waffle/waffling: A) bez možnosti řídit letoun s následnou ztrátou výšky; B) letět zmateně či nerozhodně bez konkrétného cíle.

Wallop: pivo.

Wanks: silná lihovina.

Weaving: mírnější verze únikového manévru s cílem umožnit střelcům maximální zorné pole kolem letounu.

Wimpy: Vickers Wellington.

Window: pásky staniolu nařezané na délu odpovídající vlnové délce nepřátelských radarů s cílem znemožnit jim příjem.

Wing: jednotka složená minmálně ze tří perutí (squadrons).

Wingco: Wing Commander (důstojník, který velel peruti nebo celému wingu).

Wizard/wizzo: vynikající.

Yellow doughnut: člun dinghy.

Yellow peril: cvičný letoun.

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *