Archiv pro štítek: trimV článku Jak vyrobit kvalitní ovladač trimu jsem představil svůj “upgrade” ovladače vyvážení výškovky, který mám na bočním ovládacím panelu. Dnes na článek navazuji malou úpravu, a sice doplněním zarážek pro mezní pozice rozsahu otáčení. Je pravda, že do těchto pozic se ovladač dostává minimálně, pokud ale ano, pak je lepší mít zde “doraz”, který nedovolí, aby se kolo točilo mimo rozsah potenciometru. To by mohlo vést k poškození součástky nebo k jejímu vytržení z úchytu.

Hledal jsem co nejjednodušší řešení. Nakonec jsem se rozhodl pro zavrtání ocelového červíku do vodícího kola pro převod v takovém místě, aby v obou maximálních polohách potenciometru byl červík u horní strany krabičky souměrně k ose potenciometru. Samotnou zarážku pak tvoří dva 16 mm šrouby M3 zapuštěné do víka krabičky. O ně se v mezních polohách potenciometru opře červík a zabrání tak dalšímu otáčení. Řešení by samozřejmě neodolalo velké síle vyvinuté na ovládací kolo, ale jako upozornění při běžném otáčení kolem je toto řešení plně dostačující.

Červík v pravé mezní pozici
Červík v levé mezní pozici
Zarážka ze dvou šroubů M3
Horní pohled na zavřenou krabičku s instalovanou zarážkou ze svou šroubů.

PC Simulátory - HW & SWLetecké ovladače pro PC simulátory se neustále vyvíjejí a každý rok nám různí výrobci představují nová a dokonalejší řešení. Jeden typ ovladačů ale zdá se dosud uniká větší pozornosti a tím jsou trimovací kolečka (výjimkou možná budou připravované ovladače od REPLIKA Gear). V drtivé většině případů, pokud se dnes trimy na leteckých ovladačích vyskytují, jsou nejčastěji řešeny jako prosté napojení přímo na potenciometer či hall sensor. Takové řešení je nepraktické a nerealistické z následujících důvodů:

  1. Rozsah takových trimů bývá velmi omezený (typicky na necelou jednu otočku) a proto je trim příliš citlivý a tedy nepřesný, často stačí i milimetorvý pohyb kola trimu ke změně nastavení, které má značný vliv na vyvážení letounu.
  2. Trimy napojené přímo na potenciometr mají malý odpor/tuhost – stačí, aby o ně člověk omylem zavadil rukou, trim se pohne a letadlo má ihned rozhození vyvážení.
  3. Uchycení takových trimů většinou nebývá velmi pevné a pilot si rozhodně nemůže svoji ruku bezpečně položit na trim z obavy, aby ovladač vahou ruky nepoškodil.

Z uvedených důvodů jsem proto hledal řešení, jak u leteckého ovladače trimu dosáhnout požadovaných vlastností, tedy: realistický rozsah otáčení, dostatečnou tuhost při pohybu kola a celkovou pevnost (robustnost) ovladače.

Pro představu jak vypadá trimování v letounu F4U Corsair:

Vlastním konzoli od GVL (mimochodem výborně provedenou), ale žel s trimy napojenými právě přímo na potenciometry. Hledal tedy jsem řešení jak vylepšit především trim výškovky, který je nejpoužívanější a u kterého zmíněné negativní vlastnosti nejvíce vadí.

Nakonec jsem přišel na následujcící řešení: použít 8 mm kovové osy uchycené do malých kuličkových ložisek a převodem pomocí vodících koleček pro 3D tiskárny napojit osu kola trimu na potenciometr v poměru, který by umožňoval minimálně 2 plné 360° otáčky trimovacího kola.

Většinu dílů sem zakoupil na čínském eshopu aliexpress.com:

2 osy 100 mm o průměru 8 mm:
https://www.aliexpress.com/item/4000178533632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d414c4drO7nXz

2 úchyty s ložisky:
https://www.aliexpress.com/item/32833812473.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d414c4drO7nXz

Jeden set vodících koleček s pryžovým páskem pro 3D tiskárny 60 : 20:
https://www.aliexpress.com/item/4000177100376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d414c4drO7nXz

2 ks úchytů pro osu napojenou na potenciometr:
https://www.aliexpress.com/item/4000680775111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d414c4drO7nXz

Potenciometr jsem použil 100kOhm s kovovou osou o průměru 4 mm:
http://www.pselectronic.cz/k1005-010-tp160an-100k-potenciometr.html

Zbývalo zajistit napojení potenciometru na osu 8 mm. Využil jsem služeb strojařské dílny a nechal si do osy vyrobit zahloubení pro potenciometr i se závity pro jistící červíky. Osu jsem zkrátil na 60 mm.

Poslední úpravou bylo vysoustružení nového kovového úchytu pro kolo trimu vyrobeného 3D tiskem:

Pak už šlo jen o to, aby se celá sestava vešla do krabičky mé konzole. Vyšlo to na milimetry :-)

A takto vypadá sestava osazená do krabičky:

Z vnějšího pohledu se téměř nic nezměnilo :-)
P.S. trim křidélek jsem odstranil nikoli proto, že by se do krabičky nevešel, ale proto, že jsem o něj často rukou omylem zavadil a nechtěně ho tak pootočil. Vzhledem k jeho minimálnímu používaní jsem proto raději zvolil jeho odstranění a namapoval si ho na kurzorové klávesy. Trim směrovky je v lepší pozici a nepřekáží “při práci” na konzoli :-)

K otočení potenciometru v jeho plném rozsahu 270° je nyní potřeba cca 2,5 otáčky trimovacím kolem. Rozsah je tedy ideální zejména pro spojenecké letouny: Mustang, Spitifire i P-47 měly rozsah trimu výškovky přesně 2 plné otáčky. Protože létám převážně DCS, provedl jsem mírný ořez rozsahu (Saturation X na 85%) a mám nyní u těchto letounů přesnou kopii trimu výškovky 1:1.

Trim je mnohem přesnější i pro použití v Bf 109, i když zde samozřejmě neodpovídá 1:1. Protože s Bf 109 aktuálně moc často nelétám, tak mne to nijak nevadí, ale ideálním řešením by pravděpodobně bylo vyměnit klasický potenciometr za potenciometr víceotáčkový.

Co se týká Il-2 Great Battles, tak zde není možné ani u spojeneckých letounů dosáhnout 1:1 shody, protože plný rozsah trimu výškovky vyžaduje v simulátoru cca 5-6 otáček. To je nerealistické a chybné namodelování funkčnosti trimu. Nicméně i v tomto simu je přesnost a kvalita ovládání zde prezentovaného řešení velkým přínosem.

Závěr: Konstrukce bezezbytku splnila mé očekávání. Trim výškovky běhá hladce, ale s patrným odporem, který zabraňuje náhodnému pootočení. Trim je dostatečně robustní a mohu na něm mít položenou ruku plnou vahou bez obav, že trim poškodím. A především je trim velmi přesný.

Líbilo by se mi, mít podobně upravený ještě alespoň trim směrovky, ale na to není už v krabičce mé konzole místo. Možná se časem pokusím vymyslet oddělené řešení pro oba menší trimy…

P.S. Nakonec jsem dolnil také zarážky pro mezní polohy potenciometru.

PC Simulátory - HW & SWPředevším pro příznivce simulátoru IL-2 Sturmovik uvádím tabulku, jak nastavit trimy a klapky pro vzlet na letadlech, která simulátor aktuálně nabízí:

Výškovka (Elevator)Směrovka (Rudder)Křidélka (Ailerons)Klapky (Flaps)
Bf 109+1 (dolů)nemánemá20° (nepovinné - pro zkrácení vzletu)
Fw 190+1 (dolů)nemánemáSTART pozice
Mig 3040% dolevanemá0
P-40ETO (Take Off)00cca 1/4 - 1/2
Lagg-3040% doleva00
Jak00 (?)nemá0
La-5040% doleva00
Spit V1 čárka (dolů)naplno dopravanemá0
P-393-4° (nahoru)4° doprava00
Mc.20200nemámírně vysunout
I-16nemánemánemá0
A-20 Havoc00022,5° (nepovinné - pro zkrácení vzletu)
Ju-8700nemá0
Pe-200015°
Bf 1100nemánemá20°
Ju 88000Pozice pro vzlet
Hs 12900nemáSTART pozice
He 11100015°

Pozn. Simulátor IL-2 má u všech letounů defaultně nastavené trimy pro vzlet, ne vždy však toto nastavení zcela koresponduje s doporučením v dobových pilotních příručkách. V tabulce jsou uvedena nastavení, která fungují v simulátoru a blíží se co nejvíce doporučením pro reálná letadla (nejsou proto vždy zcela shodná s defaultním nastavení trimů pro vzlet v simu).

Fw 190 A-5 s klapkami v pozici START

Fw 190 A-5 s klapkami v pozici START – ukazatel na křídle indikuje 10°

Fw 190 A-5 ukazatel pozice klapek v kokpitu – žlutá kontrolka znamená pozici START

Ovladače trimů v kokpitu P-39L

Bf 109 G – ukazatel pozice plovoucí výškovky – pozice +1 je doporučena pro vzlet

A-20 Havoc – ovladače trimů

PC Simulátory - IL-2 Great Battles