WARBIRDS BLOG PostsV období 2. sv. v. se u jednomístných letounů používaly dva různé systémy pro ovládání brzd. Američané a němci používali hydraulický systém, který se ovládal stlačením pedálů špičkami nohou.

Pedály P-47D Thunderbolt

Pravý pedál aplikoval brzdu pro pravé kolo a levý pro levé. Tento systém umožňoval aplikovat libovolnou sílu na kteroukoliv z brzd. Aplikace stejné síly na obě brzdy vyžadovala koordinaci obou nohou pilota.

Hydraulická brzdová soustava u letounu P-51 Mustang

Druhým rozšířeným systémem, který byl široce používán zejména u britských a ruských letadel byl pneumatický systém (na bázi stlačeného vzduchu), který se ovládal ručně pomocí páky umístěné na kniplu. Stisknutím páky proudil stlačený vzduch do brzd, přičemž síla brždění byla dána mírou stlačení páky.

Kokpit ruského letounu Jak-1. Páka brzd na kniplu je téměř zcela „schovaná“ za pravým úchytem rukojeti.

Britská letadla měla navíc oproti ruským strojům většinou na přístrojové deskce ukazatele tlaku pro levý a pravý brzdný okruh.

Ukazatel tlaku v brzdovém systému Spitfire Mk. IX. Nulový tlak a nestisknutá páka brzd na kniplu indikují zcela uvolněné brzdy.
Brzdy aplikované naplno. Na ukazateli je maximální tlak a páka brzd zcela stisknutá.

Množství tlaku nasměrované do pravé a levé brzdy pak bylo určeno polohou pedálů. Pokud byly pedály vodorovně, byla levá i pravá brzda stlačena stejnou silou. Pokud však pilot pedály vychýlil na jednu či druhou stranu, došlo k poměrnému rozdělení tlaku mezi obě brzdy (do té strany, na kterou byly pedály vychýleny, šlo více tlaku než na stranu druhou).

Scháma pneumatického brzdového systému ruských letadel.

Pneumatický systém byl zdá se jednodušší na ovládání, zejména při startu, kdy pilot pouze držel stisknutou páku na kniplu, kdežto piloti s hydraulickým systémem museli v kabině doslova stát na pedálech, aby letoun udrželi v klidu. Také při pojíždění nebyly u pneumatického systému nohy zdaleka tak namáhány jako v případě hydraulického systému.

Řídící páka Spitfiru. Páka brzd je umístěná za kruhovu rukojetí tak, aby na ni pilot snadno dosáhl prsty pravé ruky (levý palec pilot naopak používal ke stisknutí tlačítka odpalu zbraní umístěném mírně vlevo na rukojeti).

Pneumatický systém byl kvůli své snadné ovladatelnosti vhodný především pro nováčky. To bylo rozhodující zejména v podmínkách, kdy měla RAF či VVS nedostatek kvalitně proškolených pilotů (viz např. Bitva o Británii, kdy piloti přicházeli k bojovým jednotkám s méně něž 10 nalétanými hodinami na Spitfiru). Hydraulický systém však umožňoval preciznější ovládání brzd a proto se postupně stal nepsaným standardem u všech bojových letounů.

Standardní pedály všech letounů Luftwaffe s hydraulicky ovládanými brzdami.

Konstrukční řešeníPrávě jsem dokončil kampaň EPSOM pro excelentní Spitfire Mk. IX od Eagle Dynamics. Jedná se o 12 misí odehrávajících se v Normandii krátce po vylodění spojenců. Jste zařazen ke 144. wingu RCAF a létáte jako velitel dvou „flightů“ Spitfirů (4 + 4 letouny), které vodíte na mise zaměřené především na eliminaci pozemních zásobovacích tras nepřítele. Jedná se tedy především o mise typu „armed recce“ (ozbrojený průzkum), ale v kampani se samozřejmě také setkáte s protivníky ve vzduchu.

Kampaň EPSOM mne velmi pozitivně překvapila velmi pečlivými a podrobnými briefingy, které věrně odpovídají reálným briefingům, jaké piloti před podobnými akcemi dostávali. Musím říci, že s briefingy na tak vysoké úrovni jsem se dosud v simulátorech z 2. sv. v. nesetkal. Nalzenete v nich vždy nejen popis a mapku celé naplánované mise, ale také informace o letových hladinách, radiofrekvencích, dalších spojeneckých letadlech, které budou v daném čase a sektoru ve vzduchu, o počasí, o pozicích se silným soutředěním nepřátelského flaku, o aktuální situaci pozemních bojů a také o letecké aktivitě nepřátele za posledních 24 hodin.

Takto vypadá základní briefingová mapa pro 1. misi
Tuto mapu uvidíte ve svém kneeboardu za letu.

Musím konstatovat, že atmosféra celé kampaně je vynikající. Obvyklá mise začíná většinou na stojánce s vypnutým motorem, takže nejprve musíte Spita probudit k životu a poté dorolovat na runway. Po povolení ke vzletu odstartujete a kroužíte chvíli nad letištěm, kdy čekáte na své wingmany, až také odstartují a připojí se k vám do formace. Teprve pak nabíráte kurz ke frontě a při tom obvykle stoupáte co to jde, abyste přelet nad ní absolvovali kvůli hustému flaku alepoň v 10 000 stopách. Po přeletu fronty pak opět sklesáte a ve čtyřprsté formaci a výšce cca 3 000 ft hledáte na určené trase pozemní cíle. Samozřejmě, že je v kampani určitá variablita misí, nechybí útoky s bombami na konkrétní cíle, scramble start ani pořádný sweep ve vzduchu.

Při briefingu dostane informace o místech se silnou koncentrací FLAKu.
A také info o celkové situaci na frontě.

Mise nicméně nejsou zaměřeny primárně na sbíraní bodů. Pokud ve zdraví přistanete a neztratíte většinu svých wingmanů, můžete svou misi, podobně jako tomu bylo v reálu, považovat za úspěšně splněnou.

TIP 1: Nechejte své AI kamarády, aby vaše pozemní cíle sami objevili. Potom, když se rozhodnete na pozemní cíl zaútočit se svým rojem, nepoužívejte generický příkaz „engage enemy“, ale specifikujte ho příkazem „engage utility vehicles“. Tak zabráníte tomu, že AI kolegové k vašemu údivu poletí po vydání rozkazu pryč, aby někde v dálce zaútočili na tanky nebo na postavení flaku. I když jste velitel, nechejte AI zaútočit jako první. Svým útokem vám pěkně označkují cíl a nebojte se, vždy něco zbude i na vás.

Na stojánce na domácím letišti Saint-Croix.

TIP 2: Některé mise jsou delší a je proto je při nich potřeba výrazně šetřit palivo. A to nejen vaše, ale především palivo svých wingmanů, jinak od nich v polovině mise uslyšíte hlášku „Bingo fuel“ a nezbude vám než je poslat RTB (return to base). Palivo ušěříte jednak tím, že poletíte většinu mise na cca 2400 RPM s boostem max +4. To byla i v reálu běžná praxe, namísto doporučeného maximálního nominálního režimu 2650 RPM s boostem +7. Dávejte si však při tom pozor na teplotu chladící kapaliny, aby vám výrazně neklesla pod minimálních 60°C, jinak přechladíte motor a jdete na nouzák než se nadějete. Spitfire v DCS totiž žel nemá namodelovány termostaty, které při nízké teplotě chladící kapaliny uzavřou chladící okruh a zabrání tak přechlazení motoru (je to snad poslední vážnější nedostatek, který jsem na tomto skvěle zpracovaném letounu dosud nebyl opraven). Druhým způsobem, jak můžete ovlivnit spotřebu paliva vašich wingmanů, je váš způsob letu. Snažete se při dlouhých misiích o maximální plynulost a o minimální změny výšky a směru. AI totiž pro udržení svého místa ve formaci vždy používají maximální boost a proto časté změny vašeho režimu letu u nich vedou k nadměrné spotřebě paliva.

TIP 3: atmosdéru single player kampaně výrazně zvýší použití pluginu VAICOM, díky kterému nemusíte používat komunikační menu (kdy příkazy vydáváte sekvencí kláves F1 – F12) a místo něho příkazy prostě řeknete do mikrofonu. VAICOM je totoiž doplněk skvělé aplikace Voice Attack. Navíc vám tento plugin oživí éter dobovou radiokomunikací, která krásně podbarví veškeré dění při misi.

Na brefingu dostanete mj. také instruktáž jak správně provádět útoky na pozemní cíle.
… a také jak se Spitfirem zaútočit bombami.

A jaké má kampaň zápory?

Mapa Normandie: nedávno tato mapa od f. Ugra media prodělala velký upgrade. Původní stromy byly nahrazeny tzv. Speed trees, byla přidána řada objektů a lepší textury. To vše je chvályhodné. Méně potěšující je však to, že mapa stále neodpovídá z geografického hlediska svému vzoru ze 40. let. V kneeboardu máte sice připravenou originální mapu z tohoto období, ale je prakticky nemožné podle ní navigovat. Řeky a železnice se často neshodují, města mají jiný tvar, některá na mapě chybí a jiná naopak přebývají. Zalesněné plochy jsou zcela vymyšlené. Naštěstí autoři připravili do kneeboardu také speciální briefingové mapy vytvořené na základě simulátorové mapy a podle nich už navigovat lze. Mapa žel ale není moc podrobná a nepokrývá vždy o mnoho větší oblast, než je zadání mise. Samozřejmě vždy máte možnost používat F10 mapu s „GPS“, osobně však tento přístup odmítám, protože když nemusím navigovat, tak pro mne single player mise ztrácí polovinu svého kouzla…

V síle dvou rojů nad Normadnií…

Lokomotivy: žel zde nejsou cílem, který se započítává. Autoři DCS totiž dosud neimplementovali železniční tratě a vlaky jako objekty, se kterými lze interagovat. Takže, lokomotivy v misích najdete, můžete na ně zaútočit, ale simulátor vám ani po jejich úspěšném zničení nic nezapočítá. Je to škoda, protože právě lokomotivy byly velmi častým cílem taktických útoků.

Kontrola výsledků útoku na logistický sklad nepřítele za soumraku

AI protivníci: na misích se budete setkávat výhradně s Bf 109 K-4, cože je nejvýkonnější verze Messerschmittu z přelomu 1944/45. Se svým Spitfirem Mk.IX C z počátku r. 1944 jste tedy jednoznačně ve výkonnnostní nevýhodě. Když k tomu přidáme AI, které používají zjednodušený FM (flight model) a občas se díky tomu zatím chovají, jako by byly kříženy s UFO, dostáváme se zákonitě do situací, které bez vzájemné spolupráce s kolegy nejsou řešitelné. Naneštěstí ani vlastní AI kolegové nespolupracují často podle představ, ale zmíním zde alepoň několik tipů, jak se s tvrdými protivníky ve vzduchu v misích vyrovnávat:

Návrat na Saint-Croix z poslední mise při západu slunce…

Především se nežeňte do boje první. I když nepřítele uvidíte jako první, čekejte, až bandity ohlásí některý z AI wingmanů a pak je ihned pošlete do boje příkazem „Engage bandits“. Stejný příkaz vydejte ihned i druhému roji. Sami pak čekejte stranou, případně si mírně nastoupejte a do boje se vrhněte až jako poslední. AI budou v tu dobou už zaangažované do boje mezi sebou a vyhnete se tak situacím, kdy se na vás přilepí hned na začátku boje 2-3 Messerschmitty. V boji se snažte, pokud to jde, udržovat vysokou rychlost – netočte přliš ostře s nepřítelem, ale držte si energii. A pokud se vám už dostane nepřítel na „šestku“, a vám nezbude než jít do defenzivních manévrů, nezapoměňte včas vydat příkaz „Cover me“. Vlastní AI vám přijdu na pomoc. Jen pozor, nepoužívejte tento příkaz moc brzy, jinak si třeba také vůbec nevystřelíte, protože AI kamarádi vám všechny „stodevítky“ sundají před nosem :-)

Závěr: i přes uvedené nedostatky je kampaň EPSOM skvělou zábavou a asi tou nejvíce realisticky zpracovanou single player kampaní, kterou jsem dosud ve WWII simulátorech obecně létal. Pokud stejně jako já usilujete o maximální přiblížení se realitě při svém létání druhoválečných simů a neobtěžuje vás pečlivá předletová příprava, mohu vám kampaň vřele dopručit, litovat nebudete.

Všechny mise z této kampaně můžte také shlédnout na YT na kanálu Phil Style ZDE. Autor je zkušený pilot DCS Spitfiru a jeho komentovaná videa si vždy rád shlédnu. Osobně ale doporučuji si každou misi nejprve zaletět a teprvé poté si v rámci osobního debriefingu pustit video. Nepřipravíte se tak o případné momenty překvapení :-)

PC Simulátory - newsV restaurovaném dokumentu RAF uvidíte mimo jiné:

  • pěkné letové záběry Bostonů,
  • raritní stopáž natočenou během útoku Mosquitů na věznici v Amiensu při operaci Jericho, který vedl Group Captain Charles Pickard a při kterém také žel zahynul,
  • boje spojenců v Normandii po vylodění
  • záběry Typhoonů včetně jejich devastujících raketových útoků na obklíčenou německou 7. armádu u Falaise (tzv. Falaise pocket).

Interview a příběhy