IL-2 GB: La 5FN vs Fw 190A-5

Blíží se vydání IL-2 Sturmovik Battle of Kuban. Velmi diskutované na fórech jsou zejména výkonové parametry nové La 5FN, která se stane zřejmě největší hrozbou pro letouny Luftwaffe. V tomto článku nabízím porovnání základních letových parametrů s FW 190 A-5 tak, jak budou stroje namodelovány v simulátoru. Další info k oběma strojům viz ZDE.

Pozn. Výkony v simulátoru by samozřejmě měly odpovídat parametrům reálných strojů, ale záleží na zdrojích, ze kterých autoři simulátoru odvodili referenční výkonové hodnoty, a proto je možné v některých případech o shodě s reálnými výkony polemizovat. Další výjimku tvoří údaje o maximálním povoleném čase použití jiných režimů motorů než nominálních – uváděná časová omezení jsou zjednodušenou možností, jak v simulátoru napodobit možné zničení motoru v důsledku jeho přetížení.

La 5FNFw 190A-5
Max. rychlost ve střemhlavém letu720 km/h850 km/h
Max. rychlost u země552/583 km/h (nominální/forsáž výkon)558 km/h (notleistung)
Max. rychlost ve 2500 m605 km/h (nominální výkon)
Max. rychlost ve 3000 m578 km/h (notleistung)
Max. rychlost ve 6000 m646 km/h (nominální výkon)
Max. rychlost ve 6400 m658 km/h (notleistung)
Dostup10500 m10600 m
Max rychlost stoupání u země20 m/s (s forsáží)15,4 m/s (kampfleistung)
Max rychlost stoupání ve 3000 m16,7 m/s (s forsáží)11,9 m/s (kampfleistung)
Max rychlost stoupání ve 6000 m12,5 m/s (s forsáží)9,7 m/s (kampfleistung)
Max. rychlost točení u země21 s (320 km/h IAS s forsáží)23,5 s (280 km/h IAS notleistung)
Max. rychlost točení ve 3000 m28 s (340 km/h IAS s forsáží)35,5 s (280 km/h IAS notleistung)
Nominální výkon motoru2400 RPM / 1000 mmHg (nelimitováno)2300 RPM / 1,2 ata (nelimitováno)
Výkon motoru s forsáží (boosted)2500 RPM / 1180 mmHg (max 10 min)
Kampfleistung (bojový výkon motoru)2400 RPM / 1,32 ata (max 30 min)
Notleistung (nouzový výkon motoru)2700 RPM / 1,42 ata (max 3 min)

Závěrečné zhodnocení:
La 5FN je díky forsáži, na kterou může letět až 10 min,  v malých a středních výškách (tj. min do 3000 km) minimálně o 25 km/h rychlejší než Fw 190A-5 letící na nouzový výkon. Se stoupající výškou se rozdíl změnšuje a v 6000 budou oba letouny s rychlostí zhruba na stejné úrovni. Fw si může dovolit střemhlavý let až o 130 km/h vyšší rychlostí než “Lavočka”. Při stoupání ve všech letových hladinách je však La 5FN výrazně rychlejší: v malých a středních výškách je rozdíl cca 5 m/s, u země tato hodnota dělá rozdíl ve stoupavosti o celých 25%(!). “Lavočka” překonává Fw A-5 i v točení ve všech výškách – u země marginálně, ve středních výškách překvapivě výrazně.

Suma sumárum, ve Fw 190 A-5 “Lavočce” FN neuletíte v horizontálním letu, neustoupáte ji, ani neutočíte. La 5FN má tedy ve všech klíčových parametrech navrch a pilotům Focke-wulfů tak nezbývá, než se spoléhat na moment překvapení a týmovou spolupráci. Lepší pro ně bude, držet se spíše ve vyšších výškách nad 3000 m a v případě ohrožení se pokusit unikat střemhlavým letem. Pilotům Fw 190 může k mírně vyšším výkonům pomoci volba “lehčí” letové konfigurace odebráním vnější křídelních kanónů. O něco nižší procento odporu vzduchu lze také získat častější regulací (uzavíráním) bočních chladících klapek motoru.

Odkazy na orig. dokumenty k výkonům FW 190A-5:
Rychlosti v horizontálním letu:  ZDE (hodnotám uváděným autory simu odpovídá křivka č. 1 pro “notleistung” tj. nouzový výkon motoru)
Rychlost stoupání: ZDE (údaje jsou opět zdá se v souladu s hodnotami uváděnými pro simulátor)

Orig. dokumenty k výkonům La-5FN nemám k dispozici. Problém však je, že německé srovnávací testy s ukořistěnou FN a ruské testy porovnávající FN s ukořistěným Fw 190 A-5 se značně liší. Hans W. Lerche testoval La-5FN, a i když hodnotil stav ruského stroje jako dobrý (údajně měl dobré lícování dílů zejm. bočních klapek a slotů, ale nevíme v jakém stavu opotřebení byl motor testované FN) dosahoval s ním podstatně nižších výkonů, než jaké uvádějí ruské zdroje (př. uvádí naměřenou maximální rychlost 520 km/h u země). Naopak ruské testy pravděpodobně použily velmi kvalitní vzorek La-5FN, který nemusel odpovídat standardu běžné sériové výroby, a proto výkony v testech mohou být nad běžným průměrem dosahovaných frontovými stroji.
Pozn. podle orig. manuálů se forsáž u La-5FN používala max. do výšky 2000 m.