Archiv rubriky: PC Simulátory – HW & SWV dnešním článku se pokusím o stručný přehled silných a slabých stránek simulátoru DCS WWII. Je jasné, že i přes moji snahu o objektivitu bude zmíněný přehled do jisté míry subjektivní záležitost. Nicméně doufám, že zejména těm, kteří se simulátorem nemají vlastní zkušenost, může tento přehledový článek pomoci se zorientovat.

Nejprve alepoň pár slov na úvod: DCS obecně a platí to samozřejmě i pro jeho WWII obsah, patří mezi tzv. hardcore simulátory, které si kladou za cíl s maximální možnou věrností napodobit chování skutečných letounů v jejich dobovém/místním prostředí a umožnit vám jako pilotům s těmito stroji létat a bojovat a to buď proti jiným virtuálním pilotům nebo proti AI protivníkům. Simulátor je kvalitní do té míry, že si můžete sehnat originální reálný pilotní manuál a s jeho pomocí se můžete naučit s daným strojem létat v simulátoru. Z uvedeného je asi zřejmé, že v této „hře“ nemůžete očekávat žádnou instantní akci. Té předchází nejprve důkladné teoretické seznámení se s daným letounem, následuje obvykle vlastní výcvik a teprve pak máte šanci, že se budete vůbec schopni zúčastnit nějaké offline či online mise a že ji třeba také přežijete. Záměrně píši přežijete, protože stát se stíhacím esem na novém letounu (modulu) vyžaduje v tomto simulátoru i pro zkušeného pilota obvykle desítky hodin naletaných na daném typu.

A nyní již k samotné charakteristice simulátoru. Platí pro DSC v. 2.5.5 (2/2020)

Grafika – letadla
+ Kvalitní 4K textury ve vysokém rozlišení,
+ přiměřené grafické znázornění opotřebení povrchu letounů,
+ velmi realisticky znázorněný kovový povrch letounů,
+ pěkně znázorněné jemné detaily (např. vystouplé nýty, zprohýbaný plech v okolí zapuštěných nýtů, realistické přesazení panelů, spáry mezi paneláží apod.)

Grafika – terén
+ Antialiasing je na slušné úrovni,
+ vykreslování vzdáleného terénu je bez rušivého „shimmeringu“,
+ velmi pěkná voda, zejména oceánů a moří,
+ stíny kvalitní,
+ stromy (technologie Speedtrees) z dálky velmi věrohodné s nízkými nároky na výkon PC,
+ statické i funkční objekty obvykle s velmi pěknou realistickou texturou.

– noční textury a osvětlení jsou aktuálně prakticky nepoužitelné pro noční mise – videoukázka ZDE (slíbena je naštěstí změna, screeny s nových map ukazují lepší práci s nočními texturami i s osvětlením objektů a také budou přidány noční světlomety pro spojence i Luftwaffe viz zde)

Kokpity – grafika
+ Kvalitní 4K textury (i při maximálním přiblížení jsou přístroje ostré)
+ přiměřené grafické znázornění opotřebení uvnitř kokpitu,
+ kvalitní animace a ozvučení ovládacích prvků,
+ odrazy na překrytu kabiny, velmi pěkně viditelné zakřivení perspexu a při přiblížení škrábance – vše velmi realisticky omezuje kvalitu výhledu,
+ volitelná možnost vykreslení pilota v kokpitu,
– stíny v kokpitu jsou někdy nevýrazné (patrné především u světleji zbarvených kokpitů např. viz Spitfire), zákoutí jsou příliš prosvětlená a kokpit pak díky tomu působí do jisté míry nevýrazně a méně plasticky.

Pohled z kokpitu Mustangu
Kryt kabiny Mustangu z perspexu (plexiskla) při západu slunce

Kokpity – funkčnost
+ Plně interaktivní do všech detailů,
– opuštění letadla jak ve vzduchu tak na zemi je zjednodušené a schematické.

Spitfire Mk. IX kokpit

Mraky a počasí
+ slunce a nasvícení terénu v různých fázích dne vytváří velmi pěknou atmosféru a působí věrohodně,
– mraky jsou aktuálně zastoupeny pouze poměrně jednoduchými kumuly a případně v nejvyšší vrstvě cirry, setkat se můžete také s přízemní mlhou pokrývající terén. Podle mého názoru má aktuální ztvárnění zejména 3D mraků značné rezervy a ani zdaleka se nepřibližuje variabilitě reálných variant počasí.
+ v plánu na letošní rok je kompletní přepracování mraků a počasí, a autoři slibují opravdu velkou změnu: velikostně variabilní kumuly a kumulonimby, mraky budou ve více vrstvách, v MP bude fungovat synchronizace mraků se serverem a je slíbeno dokonce také dynamické počasí.

Aktuální mraky tvořené jednotlivými kumuly.

Audio
+ Fantastické ozvučení letounů z kokpitu i exteriéru, audio motorů reaguje na sebemenší změnu nastavení režimu,
+ možnost separátního nastavení jednotlivých zvuků v simu (velmi užitečné!).

Mapy
– Jediná aktuální WWII mapa je Normandie, která žel ani po update (11/2019) za moc nestojí (textury velmi často nenavazují, jsou zde chyby v mesh, tvary měst, řek i zalesněných částí jsou zcela mimo realitu apod.). Mapa je navíc poměrě malá.

Normandie

+ blíží se vydání dvou nových map: Channel a Mariana Islands WWII. Podle screenů vypadají, že to bude zcela „jiná liga“ než výše zmíněná Normandie.

Letadla
+ Kvalita převažuje nad kvantitou (to je přístup, který osobně rozhodně preferuji – k čemu jsou desítky letadel, pokud chybí detailní a přesná simulace jejich specifik a systémů?),
– v případně některých modulů mrzí absence adekvátních soupeřů: I-16 a připravovaný F4U Corsair zatím nemají protivníky ani v podobě AI (údajně se ale chystá A6M5 Zero jako AI protivník pro Corsaira),
– do jisté míry výkonnostní nevyrovnanost pramenící z historicky se míjejících verzí: Fw 190D s MW50 a zejména Bf 109K4 (max ATA 1.8) z konce r. 1944 výrazně výkonnostně převyšuje Spitfire LF Mk. IX z r. 1942/43 i P-51D-25 Mustang (MP max 67″) z počátku r. 1944. Pozn. některé MP servery jako Storm of WAR toto řeší zákazem MW50 u německých strojů pro mise z léta 1944, aby se situace více blížila realitě.

FM (Flight Model)
+ Velmi kvalitní FM, který v maximální možné míře kopíruje vlastnosti skutečných strojů v celé letové obálce a to včetně realisticky obtížného vzletu a přistání,
+ komplexní engine management simulovaný do nejmenších detailů,
– občas se vyskytující menší chyby, které zatím nejsou vyřešeny (např. WEP u P-51D jehož použití i při dodržení 5 min limitu většinou vede k destrukci motoru, či absence termostatů pro chladící okruh u Spitfiru, který může vést k podchlazení motoru a tím k jeho selhání při dlouhodobě nízkém RPM & MP apod.).

DM (Damage model)
– do v. 2.5.5 zjednodušený a ne příliš věrohodný DM,
– kolize letadel se zemí a s objekty ve vzduchu jsou velmi zjednodušené,
+ nová, velmi detailní verze DM založena na X-ray demage technologii má po dlouhém vývoji konečně přijít s verzí 2.5.6 v Q1/2020.

AI (Artifical Inteligence)
+/- Letouny řízené AI používají zjednodušený FM. To na jednu stranu umožňuje současné použití většího množství AI letadel, protože jednodušší FM nevytěžuje tolik CPU počítače, na druhé straně se AI letouny občas chovají nepřirozeně. Zejména bývá patrný přebytek energie, které AI zdá se často mají v porovnání s letouny s plným FM.

Mosquito je plánováno k vydání po P-47

WWII Assets pack
+ řada velmi detailně a kvalitně zpracovaných pozemních vozidel, AAA, lodí i letadel,
+ do v. 2.5.6 se chystá výrazné rozšíření Assets packu – více viz ZDE,
– absence některých frekventovaných typů pozemních zbraní a naopak přítomnost méně častých
– vlaky a lokomotivy zatím nejsou mezi objekty, se kterými je možné interagovat (rozuměj útočit na ně)
– Assets pack je třeba zakoupit samostatně – viz ZDE

Spotting
Jedná se o velmi subjektivní kategorii. „Doty“ proti obloze na úrovni horizontu, která je velmi světlá, jsou dobře viditelné i na značnou vzdálenost, proti zemi a mořské hladině je situace pravda horší. Letouny se proti zemi už ve středních vzdálenostech snadno ztrácí (především kvůli nízkému kontrastu), a spotting z vyšších letových hladin vyžaduje silné zoomování. Proti moři a proti silně tmavomodré obloze „nad hlavou“ pilota je spotting opět velmi obtížný kvůli malému kontrastu objektů a pozadí. Pravděpodobně se nicméně celkově jedná o realistické ztvárnění schopnosti zraku průměrného pilota (ne)vidět vzdálenější objekty. Viditelnost okolních letadel navíc záleží na řadě faktorů vašeho HW a SW jako jsou: kombinace úhlopříčky LCD a rozlišení LCD, použitá zobrazovací technologie (TN, VA, IPS), nastavení parametrů grafického enginu simulátoru, např. kvality stínů aj.

4x Fw190A ve vzdálenosti 9 km na 12 hodinách ve stejné výšce
(v simulátoru jsou „doty“ o něco kontrastnější než na tomto jpg screenshotu)
Kvíz: najdete na obrázku Fw 190?
(Pokud se cíl pohybuje, je mnohem snáze rozeznatelný, než na statickém screenshotu)

Hlasová komunikace mezi piloty
+ existuje free add-on SRS (Simple Radio Standalone), který umožňuje radio komunikaci ovládanou přes radiostanice v letadlech. Velmi realistické!
+ aktuálně autoři simu navíc pracují na vlastním integrované radiokomunikaci, které je aktuálně už ve své nejjednodušší formě implementována v Open Beta verzi.

Single Player
+ lze dokoupit řadu velmi pěkně zpracovaných scriptovaných kampaní pro offline létání proti AI,
+ existuje i mnoho free misí vytvořených komunitou,
– neexistuje kariéra s automaticky generovanými misemi,
+ autoři simulátoru pracují na generátoru dynamických kampaní.

Multi Player
+ přehledný seznam aktuálních serverů s dostatečným info a možností řazení a záložek,
+ servery lze konfigurovat tak, aby byly kromě hráčů aktivní i AI letouny. Taktové řešení udržuje použitelnost serveru i v případech, kdy je na serveru přítomno pouze minimum lidských pilotů.
– zatím poměrně nepočetná hráčská základna, počty uživatelů na WWII serverech se obvykle pohybují mezi 10-30 piloty (dohromady za obě strany), počty kolísají podle času – servery bývají nejvíce zaplněné o víkendech večer.

TIP: seznam aktuálně dostupných MP serverů je po zalogování svým DCS účtem možné procházet také v běžném internetovém prohlížeči ZDE.

Debriefing po misi
+ SP mise nabízejí okno s detailním výčtem interakcí s možností filtrování (lze např. detailně zjistit kolik zásahů a čeho jsem dosáhl, nebo kdo naopak zasáhl mne apod.),
+ volitelně lze nastavit ukládání záznamu SP i MP mise pro TacView, což je skvělý nástroj pro detailní grafický debriefing leteckého boje.
+ lze ukládat tracky,
– přehrávání tracků nedisponuje žádnými možnostmi posunu a návratu videa (údajně se ale už pracuje na pokročilejší verzi přehrávače tracků),
– absence zobrazení trasy letu po skončení mise (přibližnou trasu letu lze zjistit pomocí TacView, kde ale chybí detailní mapa, proto se TacView nehodí pro debriefing navigace).

Editor misí
+ uživatelsky přívětivý, poměrně přehledný a zároveň silný nástroj na vlastní přípravu misí.

Dokumentace k letounům
+ pro každý modul (letoun) je k dispozici výborně zpracovaný detailní manuál v rozsahu min 100 – 150 stran: P-51 Mustang, Spitfire Mk. IX, Fw 190D, Fw 190A8, Bf 109K4, Navíc jsou k dispozici i skvělé manuály od Chucka ZDE.
– Manuály od ED v některých případech nepopisují změny, ke kterým na daném letounu došlo po jeho vydání (viz například startovací selkvence Bf 109K, která už oproti původní verzi už nevyžaduje manuální nastřikování paliva před nastartováním motoru).

VR
+ VR je podporováno a řada pilotů létá výhradně ve VR.

Závěr
DCS je pravděpodobně nejpropracovanějším leteckým bojovým simulátorem, jaký můžete provozovat na PC. Umožňuje velmi věrnou simulaci leteckého boje ve všech aspektech, které je možné simulovat, tj. kvalitní vizuální i audio zážitek, letouny ovladatelné do nejmenších detailů, hlasovou komunikaci mezi piloty, výborný FM, možnost SP i MP létání. Simulátor se neustále vyvíjí: blíží se vydání zcela nového DM, nových WWII map, nových modulů (P47, F4U) a rozšíření Assets packu. Dále se pracuje na vylepšeném počasí včetně nových mraků, do budoucna je v plánu dokonce přechod na nové API Vulkan aj. AI letouny mají do dokonalosti daleko, ale jsou použitelné a také zde se údajně na vylepšeních pracuje. Na druhou stranu zmíněná velká složitost celého systému přináší nevyhnutelně také řadu chyb, které vývojáři někdy nestíhají řešit v rozumném časovém horizontu, vydávají se „early access“ moduly se spoustou nedodělaných funkcí, dochází ke skluzu v termínench nahlášených změn a úprav… Přes to všechno jsem osobně velký fanda tohoto simulátoru, a jsem přesvědčen, že jeho klady výrazně převažují nad zápory. Pokud Vám jde o co nejvěrohodnější simulaci konkrétních letounů, a pokud vás baví učit se jak jednotlivé stroje a jejich systémy fungují a v neposlední řadě máte dostatek trpělivosti a neočekáváte instantní akci a úspěch bez úsilí, pak jste v DCS na správném místě a investice do zvolených WWII modulů pro vás určitě nebude zklamáním.

PC Simulátory - HW & SWO tom, jak nastartovat Spitfire Mk IX v simulátoru DCS, jsem psal v jednom z předchozích příspěvků ZDE. Dnes bych Vám rád v přiloženém videu ukázal, jak toho lze dosáhnout téměř výhradně hlasovými příkazy pomocí aplikace Voice Attack.

O tomto užitečném prográmku jsem také psal už dříve ZDE a ZDE. Výhoda hlasového ovládání spočívá především v tom, že Vám umožní vytvořit si tolik příkazů, kolik potřebujete, a nejste proto limitováni počtem dostupných tlačítek a přepínačů na vašem HOTASu. Volání příkazů je navíc velmi intuitivní, protože si je pojmenujete přesně podle funkce, kterou mají plnit.

Poznámky k videu:

  • Hlasem neovládám pouze plynovku (osy je samozřejmě potřeba mít namapované na nějakém HW ovladači) a pak jsem se rozhodl pro lepší dojem manuálně spouštět také oba spínače startéru (Starter a Booster Coil). Pilot to obvykle prováděl pomocí „viktory znamení“ dvěma prsty, tj. ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky. Já mám tyto spínače namapovány na klávesy DEL a END.
  • Pro samotný zážeh motoru je vhodná kombinace manuálního stisknutí těchto dvou kláves a hlasového příkazu pro páku směsi „Mixture run“.
  • VoiceAttack umožňuje použití maker a díky tomu můžeme například jediným příkazem zapnout obě magneta zároveň, 5x aplikovat primer nebo desetkrát zakvedlat pákou pro manuální tlakování palivového systému.
  • Je dobré nastavit si u řady příkazů hlasové potvrzení. Velmi praktické je to zejména za letu, protože není nutné vizuálně kontrolovat, zda se daný přepínač sepnul.
  • Příkazy se musí vždy říci přesně. Když se ale spletete, nic se neděje, prostě to zkusíte znovu. Například při zapínání tlačítka pro rozsvícení zaměřovače jsem se ve videu spletl a místo „Gunsight master“ jsem nejprve řekl „Master gunsight“. Když se tlačítko neaktivovalo, uvědomil jsem si, jak má znít správný příkaz, řekl jsem ho správně a zaměřovač se ihned rozsvítil.
  • Příkazy je možné si vytvořit i v kopiích pod různými názvy, např. pro přepínání kanálů (A, B, C, D) mám pro každý kanál definované dva různé příkazy, kdy každý dělá to samé. Např. přepnutí kanálu A mohu provést příkazem „Channel 1“ nebo „Channel Alpha“.

Na závěr přikládám svůj hlasový profil pro Spitfire. Ke stažení zdarma ZDE.

Spoken Command Keyboard Shortcut Button
test speech
gunsight filter
RALT + T
DCS Weappons
gunsight master
X
DCS Weappons
gunsight safety lock
LSH + SPACE
DCS Weappons
Bail out now
LCTRL + E
DSC Aircraft systems
canopy close
LCTRL + C
DSC Aircraft systems
canopy jettison
LCTRL + LSH + C
DSC Aircraft systems
canopy open
LSH + C
DSC Aircraft systems
clock set
RSH + Q
DSC Aircraft systems
cockpit lights close
DSC Aircraft systems
cockpit lights open
DSC Aircraft systems
de-icing close
LALT + LCTRL + P
DSC Aircraft systems
de-icing open
LALT + LSH + P
DSC Aircraft systems
door close
LALT + LCTRL + C
DSC Aircraft systems
door open
LALT + LSH + C
DSC Aircraft systems
Flaps down
LSH + F
DSC Aircraft systems
Flaps up
LCTRL + F
DSC Aircraft systems
Gear down
LALT + G
DSC Aircraft systems
Gear emergency relelase
LCTRL + LSH + G
DSC Aircraft systems
Gear up
LCTRL + G
DSC Aircraft systems
channel 1
LCTRL + 1
DSC Aircraft systems
channel 2
LCTRL + 2
DSC Aircraft systems
channel 3
LCTRL + 3
DSC Aircraft systems
channel 4
LCTRL + 4
DSC Aircraft systems
channel alpha
LCTRL + 1
DSC Aircraft systems
channel bravo
LCTRL + 2
DSC Aircraft systems
channel delta
LCTRL + 4
DSC Aircraft systems
channel charlie
LCTRL + 3
DSC Aircraft systems
I D lights morse
LCTRL + LSH + OEM
DSC Aircraft systems
I F F B close
LALT + LSH + Y
DSC Aircraft systems
I F F B open
LCTRL + LSH + Y
DSC Aircraft systems
I F F D close
LALT + LSH + N
DSC Aircraft systems
I F F D open
LCTRL + LSH + N
DSC Aircraft systems
jettison canopy
LCTRL + LSH + C
DSC Aircraft systems
jettison drop tank
LCTRL + LSH + T
DSC Aircraft systems
left cockpit light close
LCTRL + N
DSC Aircraft systems
left cockpit light open
LSH + N
DSC Aircraft systems
Lights
U (Nav lights)
DSC Aircraft systems
oxygen valve close
LCTRL + V
DSC Aircraft systems
oxygen valve open
LSH + V
DSC Aircraft systems
pitot heat
RCTRL + P
DSC Aircraft systems
pitot heat close
LCTRL + P
DSC Aircraft systems
pitot heat open
LSH + P
DSC Aircraft systems
radio channel
LALT + C
DSC Aircraft systems
radio power off
LALT + ‚
DSC Aircraft systems
radio receiver
LCTRL + 5
DSC Aircraft systems
radio remote
LSH + 5
DSC Aircraft systems
radio transmitter
LALT + 5
DSC Aircraft systems
Recognition lights
Y (Recognition lights)
DSC Aircraft systems
right cockpit light close
RCTRL + N
DSC Aircraft systems
right cockpit light open
RSH + N
DSC Aircraft systems
wheel brake hold
W press
DSC Aircraft systems
wheel brake release
W release
DSC Aircraft systems
Windscreen de-icing close
LALT+ LCTRL + P
DSC Aircraft systems
Windscreen de-icing open
LALT+ LSH + P
DSC Aircraft systems
booster coil cover
LSH + END
DSC Engine
Carb filter close
LCTRL + H
DSC Engine
Carb filter open
LSH + H
DSC Engine
cooler automatic
LCTRL + A
DSC Engine
cooler manual
LSH + A
DSC Engine
covers close
Strater and booster covers
DSC Engine
covers open
Strater and booster covers
DSC Engine
Drop Tank Fuel Cock Close
LSH + LALT + D
DSC Engine
Drop Tank Fuel Cock Open
LSH + LCTRL + D
DSC Engine
Fuel Cock Close
LCTRL + T
DSC Engine
Fuel Cock Open
LSH + T
DSC Engine
Fuel check
RCTRL + F
DSC Engine
Fuel pump close
LCTRL + 0
DSC Engine
Fuel pump open
LSH + 0
DSC Engine
Fuel tank Pressure Close
LSH + LALT + F
DSC Engine
Fuel tank Pressure Open
LSH + LCTRL + F
DSC Engine
Magneto 1
LSH + HOME
DSC Engine
Magneto 2
RSH + HOME
DSC Engine
magnetos set
Mag 1 + mag 2
DSC Engine
mixture idle
LSH + M
DSC Engine
mixture run
LCTRL + M
DSC Engine
oil dilution 2
LWIN + O
DSC Engine
oil dilution 3
LWIN + O
DSC Engine
oil dilution 5
LWIN + O
DSC Engine
oil dilution cover close
LALT + LSH + O
DSC Engine
oil dilution cover open
LWIN + LSH + O
DSC Engine
primer 5
INS 5x
DSC Engine
Primer lock
LSH+ INS
DSC Engine
primer pull
INS press
DSC Engine
primer push
INS release
DSC Engine
S shift automatic
RSH + S
DSC Engine
S shift cover
RSH + RCTRL + S
DSC Engine
S shift manual
LSH + S
DSC Engine
start procedure
RWIN + HOME
DSC Engine
Starter cover
LSH + DEL
DSC Engine
starter switch cover
RSH + HOME
DSC Engine
wobble
LCTRL + INS
DSC Engine
wobble 10
LCTRL + INS
DSC Engine

Příklady definice složitějších příkazů:

PC Simulátory - HW & SWTento článek je malým tipem pro ty, kteří „létají“ na PC simulátoru a potřebují směrovat zvuk kromě sluchátek (například bezdrátových připojených přes USB dongle) občas také jinam, např. do repro-soustavy (připojené klasickým jackem do zvukové karty PC). Tento problém lze vyřešit SW cestou.

Nejprve je třeba mít nainstalované zvukové ovladače pro zvukový čipset na základní desce (v mém případě Realtek High Definition Audio). Pak je možné si v Sound Control Panel na záložce Recording nastavit Směšovač stereo jako Default Communication Device (mikrofon ze sluchátek zůstává stále jako defaultní záznamové zařízení).

Následně na záložce Playback nastavíme Reproduktory jako defaultní zařízení pro přehrávání zvuku.

Výsledkem je, že zvuk ze simulátoru jde jak do sluchátek, tak (pokud jsou zapnuté) také do reproduktorů.

Výše uvedeného směrování audia využívám např. tehdy, když se ke mne posadí můj synek a chce sledovat mé „létání“ v simulátoru. Já mohu mít stále sluchátka i s funkčním mikrofonem a zároveň jde zvuk také z reproduktorů, pokud je zapnu, takže zvuk slyší i on.

PC Simulátory - HW & SW