WARBIRDS BLOG PostsSalvo: volba schozu všech bomb naráz.

Scramble: týká se pouze stíhačů. Znamená příkaz dostat se do vzduchu, jak nejrychleji to jen lze.

Scrambled eggs: zlatá pletená stužka na čapkách vysokých důstojníků.

Scream downhill: střemhlavý let s otevřenou plynovou přípustí.

Screamer: bomba, která po svém odhozu vydává vysoký hvízdavý zvuk.

Scrub: zrušení operačního letu.

Shot up: o někom, kdo je opilý do němoty.

Show: situace nebo výkon jednotlivce či skupiny – (př. “that was a good show over Dover” nebo “he put on a bad show”).

Skipper: pilot/kapitán letadla s vícečlenou osádkou (bez ohledu na jeho vojenskou hodnost).

S.O.C.: (Signed off Charge) Letadlo, které je nepoužitelné, nebo ho RAF z jiných důvodů odmítla.

Sortie: cesta jednoho letadla nad cíl a zpět.

Spam: náhražka masa v plechovkách vyráběná f. Hormel v USA.

Spam can: B-24 Liberator.

Sparks: A) člen pozemního personálu, který má na starosti el. obvody v letounu; B) radiotelegrafista (člen osádky).

Spawny: šťastlivec.

Spoof: nálet či letecká operace za účelem odvedení pozornosti nepřítele.

Spot on: přesný (zejména o zasažení cíle), také se používalo “Bang on”.

Sprog: nezkušený nováček, který právě dokončil výcvik.

Squadron Leader: Sq/Ldr – hodnost velitele letky (vodil do boje obvykle Flight A nebo B). Ekvivalent Majora.

Squirt: krátká dávka z kulometů.

Starboard: pravobok (pravá strana z pozice pilota letounu).

Ten-tenths: A) nulová viditelnost z důvodu oblačnosti; B) velmi silná koncentrace flaku.

T.D.: (time delay) časovaná roznětka u bomb.

Theatre of Operations: geografická lokalita, kde se bojovalo, př. The Mediterranean Theatre, The Far East Theatre, ETO (European Theatre of Operations), PTO (Pacific Theatre of Operations) apod.

T.I.: (Target Indicator) – barevná pyrotechnika shazovaná Pathfindery za účelem označení cíle (používáno 205. skupina od dubna 1944 ).

Ticket: pilotní licence/certifikát.

Tin basher: mechanik pracující k kovovými díly.

Tin fish: torpédo.

Twitch: známka stresu z letecké operační činnosti, která se u člověka dostaví po větším počtu odlétaných misí.

T.O.T.: (Time on target). Čas příletu nad cíl, předem určený na brífingu.

Tool along: bezcílně létat.

Touch bottom: havárie.

Touch down: přistání.

Tour of Operations: předem daný počet hodin nebo počet misí, které musé pilto splnit, aby mohl být na čas vyřazen z operační činnosti.

Trip: operační let.

Type: týpek, charakteristika osoby.

Umbrella: padák.

Undercart: podvozek letounu.

U/S: (unserviceable) zničený nebo nedostupný.

Vees: značka cigaret vyráběných během války.

Vegetables: akustické nebo magnetické miny.

Vic: formace tří nebo více letadel seřazených do V.

Waffle/waffling: A) bez možnosti řídit letoun s následnou ztrátou výšky; B) letět zmateně či nerozhodně bez konkrétného cíle.

Wallop: pivo.

Wanks: silná lihovina.

Weaving: mírnější verze únikového manévru s cílem umožnit střelcům maximální zorné pole kolem letounu.

Wimpy: Vickers Wellington.

Window: pásky staniolu nařezané na délu odpovídající vlnové délce nepřátelských radarů s cílem znemožnit jim příjem.

Wing: jednotka složená minmálně ze tří perutí (squadrons).

Wingco: Wing Commander (důstojník, který velel peruti nebo celému wingu).

Wizard/wizzo: vynikající.

Yellow doughnut: člun dinghy.

Yellow peril: cvičný letoun.

RůznéV článku Jak vyrobit kvalitní ovladač trimu jsem představil svůj “upgrade” ovladače vyvážení výškovky, který mám na bočním ovládacím panelu. Dnes na článek navazuji malou úpravu, a sice doplněním zarážek pro mezní pozice rozsahu otáčení. Je pravda, že do těchto pozic se ovladač dostává minimálně, pokud ale ano, pak je lepší mít zde “doraz”, který nedovolí, aby se kolo točilo mimo rozsah potenciometru. To by mohlo vést k poškození součástky nebo k jejímu vytržení z úchytu.

Hledal jsem co nejjednodušší řešení. Nakonec jsem se rozhodl pro zavrtání ocelového červíku do vodícího kola pro převod v takovém místě, aby v obou maximálních polohách potenciometru byl červík u horní strany krabičky souměrně k ose potenciometru. Samotnou zarážku pak tvoří dva 16 mm šrouby M3 zapuštěné do víka krabičky. O ně se v mezních polohách potenciometru opře červík a zabrání tak dalšímu otáčení. Řešení by samozřejmě neodolalo velké síle vyvinuté na ovládací kolo, ale jako upozornění při běžném otáčení kolem je toto řešení plně dostačující.

Červík v pravé mezní pozici
Červík v levé mezní pozici
Zarážka ze dvou šroubů M3
Horní pohled na zavřenou krabičku s instalovanou zarážkou ze svou šroubů.

PC Simulátory - HW & SWNové video od AuthentiKit, výrobce velmi kvalitního kniplu pro Spitfire dostupného jako stavebnice tištěná ve 3D o kterém jsem psal ZDE, v novém videu informuje, že jeho výrobky budou brzy dostupné také jako kompletní kit, tj. i pro ty z nás, kteří nemají k 3D tisku běžně přístup, na https://www.simkitsupplies.com/. A dále ve videu uvidíme, jak vypadá nový produkt – plynovka pro Spitfire IX.

V dalším videu se můžeme seznámit se zajímavým způsobem jak lze ovladače AuthentiKit připevnit ke stolu_

A na závěr doplněk ke kniplu pro Spitfire Mk. IX – info o vylepšené verzi 2:

PC Simulátory - HW & SW